• Motivasjon til endring i en utfordrende tid 

      Lund, Marie (Master thesis, 2017)
      Det er gjort en del forskning på barnevernsinstitusjoner både i Norge og ellers i verden. Resultatene av denne forskningen er sprikende. Det er tydelig at en institusjonsplassering kan hjelpe barn og ungdom, men det trenger ...