• Suksesshistorier fra barnevernet 

      Melgård, Anne Kristin (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: Når barneverntjenesten omtales er det ofte fokus på det de ikke får til. Det rapporteres om mange avvik blant landets barneverntjenester - barn følges ikke godt nok opp og det tar for lang tid å undersøke nye ...