• Motivasjon til deltakelse hos bevegelseshemmede i rullestolidrett 

      Helgesen, Benedikte (Master thesis, 2018)
      Sammendrag Formålet med studien: I realiteten er ikke idretten tilpasset alle. For å nå idrett for alle bør det i større grad fokuseres på hvordan utøvere opplever deltakelse i den organiserte idretten. Formålet med studien ...