• Mål- og resultatstyring i NAV - Bakkebyråkratens dilemma 

      Schick, Hege Johansen (Master thesis, 2014)
      Hensikten med denne studien er å få økt innsikt i hvordan ansatte i NAV opplever mål- og resultatstyringen i NAV. Studie er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse utført i desember 2012, som en questback til ansatte ...