• Happiness, daily stress and resilience in adolescents 

      Ness, Margaret (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven undersøker opplevelsen av lykke, daglig stress og resilience blandt ungdommer, og hvordan disse faktorene er relatert til hverandre. Oppgaven består av to tilhørende artikler, en teoretisk og en empirisk. ...