• Makt til medvirkning?: - Brukermedvirkning i arbeidsevnevurderingen 

      Aasback, Anne Wullum (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i ni kvalitative intervju med brukere i NAV som har vært igjennom en kartlegging ved hjelp av NAVs nye verktøy for arbeidsevnevurderinger. Arbeidsevnevurderingen skal være en kartlegging ...