• Evaluering av INSITU skogbrannøvelse 

      Munkvold, Bjørn Erik; Gjøsæter, Terje; Hagen, Dag Auby; Opach, Tomasz; Pilemalm, Sofie Elisabeth; Radianti, Jaziar; Rustenberg, Kjetil; Rød, Jan Ketil; Snaprud, Mikael; Steen-Tveit, Kristine (Research report, 2021)
      SAMRISK-prosjektet INSITU ledet av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder arrangerte en digital tabletop-øvelse 7.-8. april 2021. Hensikt med øvelsen var å gi erfaring med hvordan situasjonsbilde ...