• Lokale eller globale nettverk? 

      Omholt, Stian Aasjord (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar sikte på å forstå hvordan tjenesteytende bransje i Trondheimsregionen har blitt påvirket av pandemien som for alvor traff Norge 12. mars 2020. Oppgavens hovedfokus er på konsekvensene bransjen har opplevd ...