• Internasjonal verdiskapning i Trøndelag 

      Olsen, Kristina Aasprong (Master thesis, 2020)
      Verdensøkonomien er kontinuerlig i endring og bidrar til å forme hvordan Norge tilrettelegger for innovasjon og verdiskapning i den offentlige politikken. Endringene i økonomien har ført til en tydeligere innovasjonspolitikk ...