• Stedskvaliteter for alle? 

   Larsen, Tina (Master thesis, 2021)
   Norge har behov for fremveksten av nye kunnskapsintensive næringer for å takle de omfattende samfunnsutfordringene vi kommer til å møte på i årene framover og hvor vi skal omstille oss til et grønnere og mer bærekraftig ...
  • The Production and Consumption of Experiences: A Study of the Spa Industry in Norway 

   Nilsen, Berit Therese (Doctoral thesis at NTNU;2015:177, Doctoral thesis, 2015)
   Summary: The experience economy has been put on the political agenda particularly in the Scandinavian countries, where the role of the experience industries with regard to regional and rural development has received a ...
  • Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring 

   Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese (Research report, 2019)
   I denne studien har vi sett nærmere på og diskutert sammenhengene mellom sørsamisk språk, kultur og næring ved hjelp av fire kontrasterende caser, henholdsvis to forvaltningskommuner for språk med varierende fartstid (Snåsa ...