• Hvordan løse samfunnsutfordringer? 

      Natland, Andrea Aabrekk (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne komparative casestudien er å tilføre mer forskning og bidra til dypere forståelse for ledelse av sosioteknisk omstilling. Systeminnovasjon er et holistisk konsept som innebærer omstrukturering av ...