• Opplevelsen av hjem og hverdagsliv når man bor skredutsatt 

      Kjersem, Therese (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan det påvirker hverdagslivet å bo på et skredutsatt sted og hvordan denne bosituasjonen endrer deres opplevelse av eget hjem. Norge er et land preget av høye fjell og lange fjorder. ...