• -Visjonen var å bruke "Kart i Skolen" i alle fag. 

      Kihle, Disch Trine (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt den digitale plattformen «Kart i Skolen». Problemstillingen lyder som følger: «Hva er bakgrunnen og mål med den digitale plattformen «Kart i skolen», og hvordan fungerer den i ...