• Omstillingsprosesser i Blue Maritime Cluster 

      Johannessen, Emil Røthe (Master thesis, 2017)
      Oppgaven har til hensikt å undersøke hvordan bedrifter i klyngen Blue Maritime Cluster påvirkes av omstillingsprosesser etter fallet i oljepris i 2014. Oppgaven vil også ta høyde for hvordan bedrifters omstillingsprosesser ...