• Smartbyen og diskursene 

      Hans Nikolai Sønstebø Bang (Master thesis, 2019)
      Hva er en smartby? Dette høres kanskje ut som et relativt enkelt spørsmål – men er det egentlig det? I løpet av de siste årene har det generelle verdenssynet endret seg som et resultat av det økte fokuset på effektene ...