• Combining survey data, GIS and qualitative interviews in the analysis of health service access for persons with disabilities 

   Eide, Arne H.; Dyrstad, Karin; Munthali, Alister; Van Rooy, Gert; Braathen, Stine Hellum; Halvorsen, Thomas; Persendt, Frans; Mvula, Peter; Rød, Jan Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background Equitable access to health services is a key ingredient in reaching health for persons with disabilities and other vulnerable groups. So far, research on access to health services in low- and middle-income ...
  • Forskjeller i reisevaner mellom foreldre og voksne uten barn i byområder 

   Kørner, Sven Martin (Master thesis, 2021)
   Foreldre med unge barn opplever ofte at de er avhengige av bilen for å rekke alle dagens gjøremål. Tidligere studier har vist at foreldre bruker bilen mer enn andre voksne uten barn, og overgangen til å bli foreldre er ...
  • Internationalisation of Twente 

   Scholten, Anne-Lou (Master thesis, 2020)
   Twente is a top economic region in the Netherlands, yet, many talented people, including internationals, move out of the area to other parts of the country. The percentage of international people in the Twente population ...
  • Sammen i byen 

   Vasseng, Sondre (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg utforsket om bylivet i World of Warcraft Classic har kvaliteter som sammenfaller med tredjesteder. Tredjesteder kjennetegnes av at de fungerer som møtested utenfor hjem og arbeidet i kjente omgivelser ...
  • Using prospective methods to identify fieldwork locations favourable to understand divergences in health care accessibility 

   Rød, Jan Ketil; Eide, Arne H.; Halvorsen, Thomas; Munthali, Alister (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Central to this article is the issue of choosing sites for where a fieldwork could provide a better understanding of divergences in health care accessibility. Access to health care is critical to good health, but inhabitants ...