• Evaluering av INSITU skogbrannøvelse 

   Munkvold, Bjørn Erik; Gjøsæter, Terje; Hagen, Dag Auby; Opach, Tomasz; Pilemalm, Sofie Elisabeth; Radianti, Jaziar; Rustenberg, Kjetil; Rød, Jan Ketil; Snaprud, Mikael; Steen-Tveit, Kristine (Research report, 2021)
   SAMRISK-prosjektet INSITU ledet av Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder arrangerte en digital tabletop-øvelse 7.-8. april 2021. Hensikt med øvelsen var å gi erfaring med hvordan situasjonsbilde ...
  • Project report: Requirements specification 

   Munkvold, Bjørn Erik; Opach, Tomasz; Radianti, Jaziar; Rød, Jan Ketil; Snaprud, Mikael; Grottenberg, Lars Ole; Pilemalm, Sofie; Bunker, Deborah; Majchrzak, Tim A.; Hagen, Dag Auby; Moen, Eivind; Steen-Tveit, Kristine (Research report, 2020)
   The SAMRISK project “Sharing incident and threat information for common situational understanding“ (INSITU) commenced in May 2019. The INSITU project develops solutions for establishing a common situational understanding ...