• Boligbygging i Trondheim: En GIS-basert egnethetsanalyse av potensielle utbyggingsområder i Heimdal bydel 

   Fiksdal, Rebekka Bårdsnes (Master thesis, 2019)
   Befolkningsveksten i de store byene fordrer nye boliger, samtidig minker mengden ledig areal i urbane strøk. Dette gir press på en mer effektiv og miljøvennlig arealutnyttelse. Formålet med denne oppgaven har vært å ...
  • The Value of Urban Density 

   Hernandez-Palacio, Fabio Alberto; Scherzer, Sabrina; Frøyen, Yngve Karl (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Urban density is considered a cornerstone of sustainable urban form, enhancing the potential for more sustainable lifestyles and fewer greenhouse gas emissions. To explore the relationship between urban density and residential ...