• Geoforskning 

      Barkved, Karine Medhus (Master thesis, 2019)
      Ett av hovedområdene i læreplanen for geofag 1 er geoforskning, som omhandler utforsking av geofaglige forhold i et område utenfor Skandinavia. Tidligere undersøkelser viser at få geofaglærere føler at de mestrer dette. ...