• Har gummigranulat kun en myk side? 

      Bakke, Ingvild Øien (Master thesis, 2019)
      Denne masteravhandlingen er en case-studie som omhandler utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner i Trøndelag. Avhandlingen søker å besvare problemstillingen: «I et politisk-/forvaltningsperspektiv; hva forårsaker ...