• Barn som pårorende av rusmisbrukere 

      Borlaug, Tina (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Sett i lys av undersøkelser som viser at en stor andel barn opplever omsorgssvikt i en eller annen form velger jeg å rette søkelyset på gruppen barn av rusmisbrukere i denne studien. På grunnlag av tallmaterialet ...