• Fedme og Psykisk helse En kvalitativ studie 

      Dahl, Vibeke (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Overvekt og fedme er et økende nasjonalt og globalt problem, og psykologiske aspekter av fedme har fått økt oppmerksomhet den siste tiden. Det ser ut til å mangle undersøkelser på hvordan helsepersonell opplever ...