• Kontinuerlig kompetanseutvikling hos radiografer og stråleterapeuter 

      Baadsvik, Aurora Maria (Bachelor thesis, 2022)
      Formål: Denne studien søkte å undersøke radiografers og stråleterapeuters holdninger, tilfredshet og muligheter i forbindelse med kontinuerlig kompetanseutvikling, og hvordan disse står i tråd med hverandre. Den hadde også ...