• Håp hos kreftpasienter 

   Helle, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Undersøke hva kreftpasienters håp innebærer og hva sykepleiers rolle er i møte med disse pasientene. Problemstilling: «Hva innebærer håp for kreftpasienter og hvordan kan sykepleier styrke dette håpet?» Metode: ...
  • ”Snakk om det – Seksualitet!” 

   Hassel, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgaven belyser hvordan sykepleier kan ivareta at seksualitet blir kommunisert med benamputerte i rehabilitering. Gjennom sykepleiers ivaretakelse er hensikten å bedre pasientens livskvalitet og seksuelle ...
  • Verdighet i et flerkulturelt samfunn 

   Østermann, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Å få forståelse for hva mennesker med en annen etnisk bakgrunn legger i begrepet verdighet, og å undersøke hvordan sykepleier kan opparbeide seg tilstrekkelig kulturkompetanse som kan bidra til ivaretakelse av ...