• Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS) 

      Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders (Research report, 2015)
      Evalueringsprosjektet SPIS – "Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen" studerer i første rekke prosesser i samhandlingsreformen, men også resultater. Med utgangspunkt i mål og rammedokumentet for EVASAM, har prosjektet ...