• Samhandlingsreformen i Norge 

      Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid (Journal article, 2015)
      Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det ...