• Patient education and chronic inflammatory arthritis –coping and effect 

      Grønning, Kjersti (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:190, Doctoral thesis, 2012)
      Å få en kronisk inflammatorisk leddsykdom påvirker hverdagen og den generelle følelsen av velvære. Personer som får en slik sykdom må allikevel lære seg å leve best mulig med sykdommen. Hvordan mestre et liv med kronisk ...