• Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse 

      Tengberg, Michael; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Journal article; Peer reviewed, 2016-04)
      Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter ...