• Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. 

      Aamodt, Astrid Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om sykepleiere har nok kunnskap om kvinner og hjerteinfarkt, samt hvordan de kan tilegne seg denne ...