• The Influence of the Nasal Airway in Obstructive Sleep Apnea 

      Moxness, Mads Henrik Strand (Doctoral theses at NTNU;2018:207, Doctoral thesis, 2018-06-22)
      Norsk sammendrag - Patogenesen til obstruktivt søvnapne syndrom (OSA) ser ut til å være multifaktoriell men de anatomiske og nevroregulatoriske mekanismene som er involvert i sammenfall av de øvre luftveier under søvn er ...