• Eating disorders and physical activity in non-clinical samples 

      Kjelsås, Einar (Dissertations at the Faculty of Medicine, 0805-7680; 233, Doctoral thesis, 2003)
      Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet i ikke-kliniske utvalg Hovedmålsetningen med avhandlingen var å studere spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet i ulike ikke-kliniske utvalg. Det første steget omfattet mulige relasjoner ...