• Fysisk aktivitet for rusavhengige - en kvalitativ studie 

      Johansen, Kristoffer; Redzovic, Skender Elez (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne artikkelen handler om hvordan brukere opplever fysisk aktivitet som et tiltak mot rusavhengighet. Datamaterialet ble innhentet ved hjelp av fem semistrukturerte intervjuer. Systematisk tekstkondensering (STC) ble ...