• Meningsfull hverdag for mennesker med schizofreni 

      10045 og 10053 (Bachelor thesis, 2021)
      Mennesker med diagnosen schizofreni er avhengig av å kunne erfare positive opplevelser for å oppnå en meningsfull hverdag. Hva en anser som meningsfullt kan variere, da alle har egne preferanser og interesser. Hensikten ...