Viser treff 21-40 av 74

   Emne
   VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752 [22]
   VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 [12]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801 [2]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Sports medicine: 850 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Sports medicine: 850::Movement instruction: 852 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700 [30]
   VDP::Medisinske fag: 700 [5]
   VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Human og veterinærmedisinsk fysiologi: 718 [1]
   VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk biokjemi: 726 [1]
   VDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk genetikk: 714 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 [1]
   VDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750 [11]
   VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Dermatologi og venerologi: 753 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752 [8]
   VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752 [2]
   VDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757 [4]
   VDP::Midical sciences: 700 [5]