• Økt spesialisering og differensiering i sykehjem 

      Tingvold, Laila; Magnussen, Siv (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Omsorgstjenestene er stadig i utvikling. Fra å være en tjeneste tuftet på eldreomsorg, har den de siste tiårene vokst og betjener nå en rekke flere funksjoner og brukergrupper. Mens denne utviklingen er kjent for ...