Now showing items 8084-8103 of 15086

  • Kvinner med nedsatt funksjonsevne: underrepresentert på krisesentertilbud 

   Lundhagebakken, Helle; Buberg, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har som hensikt å belyse temaet vold i nære relasjoner, med kvinner med nedsatt funksjonsevne som fokusgruppe. Oppgaven vil med bakgrunn i fem intervjuer og ergoterapeutisk teori om ...
  • Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. 

   Astrid Margrethe Aamodt (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om sykepleiere har nok kunnskap om kvinner og hjerteinfarkt, samt hvordan de kan tilegne seg denne ...
  • Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. 

   Aamodt, Astrid Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Kvinner og hjerteinfarkt - fra et sykepleiefaglig perspektiv. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om sykepleiere har nok kunnskap om kvinner og hjerteinfarkt, samt hvordan de kan tilegne seg denne ...
  • Kvinner og selvskading 

   Flåskjer, Mathilde (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Denne oppgaven skal ta for seg selvskading hos kvinner, da dette er et svært dagsaktuelt tema. Gjennom min tid som sykepleierstudent har jeg møtt disse kvinnene både i psykiatrien og i somatikken. Her forteller ...
  • Kvinners erfaringer av selvbildet etter mastektomi 

   Sundgot, Hanne Kristin; Valbø, Margit Elise Mork (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftsykdommen blant kvinner i Norge, og omtrent hver 10.-11. kvinne får diagnosen. Kirurgi er primærbehandlingen, og mastektomi gjennomføres hvis svulsten er over 4 cm. ...
  • Kvinners erfaringer etter behandling av cancer mammae 

   Kile, Solveig Berg; Bank, Karoline (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen som forekommer hyppigst blant kvinner i Norge. Omtrent hver 11. norske kvinner over 20 år blir rammet, men forekomsten er høyest hos kvinner over 50 år. Risikoen for å få brystkreft ...
  • Kvinners erfaringer med abortnemnder 

   Haaland, Marte Emilie Sandvik; Kjelsvik, Marianne; Cetin, Kaya Sinem; Gjengedal, Eva; Moland, Karen Marie Ingeborg; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Bruvik, Frøydis Kristine (Research report, 2023)
  • Kvinners erfaringer med psykososiale reaksjoner etter en mastektomi 

   Finstad, Marielle; Hagehaugen, Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn Cancer mammae er den hyppigste kreftformen både nasjonalt og internasjonalt hos kvinner. Ca. 2800 nye tilfeller av denne sykdommen oppdages årlig i Norge. Mange kvinner opplever at kreftdiagnosen gjør noe med ...
  • Kvinners opplevelse av selvbildet etter mastektomi 

   Gundersen, Trude; Aasen, Vibeke Sundin (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen med hyppigst forekomst på verdensbasis. Forekomsten øker for hvert år, og omtrent 1 av 12 norske kvinner vil få diagnosen. Mastektomi benyttes som behandlingsmetode hos 45% av alle ...
  • Kvinners psykososiale opplevelser etter mastektomi 

   Giskegjerde, Ida Christine; Myre, Siri Viken (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Målet med denne studien var å belyse psykososiale opplevelser blant kvinner som har gjennomgått mastektomi på grunn av brystkreft. Metode: En systematisk litteraturstudie med åtte kvalitative forskningsartikler ...
  • Kynurenine metabolites and ratios differ between chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, and healthy controls 

   Groven, Nina; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Fors, Egil Andreas; Guzey, Ismail Cuneyt (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: There is growing evidence that the kynurenine pathway is involved in the pathology of diseases related to the central nervous system (CNS), because of the neuroprotective or neurotoxic properties of certain ...
  • The Kynurenine Pathway in Healthy Subjects and Subjects with Obesity, Depression and Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

   Farup, Per Grønaas; Hamarsland, Håvard; Mølmen, Knut Sindre; Ellefsen, Stian; Hestad, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Background: Changes in tryptophan metabolism through the kynurenine pathway (KP) are observed in several disorders and coupled with pathophysiological deviations. Methods: This study retrospectively compared the KP in serum ...
  • L-DOPA-Coated Manganese Oxide Nanoparticles as Dual MRI Contrast Agents and Drug-Delivery Vehicles 

   McDonagh, Birgitte Hjelmeland; Singh, Gurvinder; Hak, Sjoerd; Bandyopadhyay, Sulalit; Augestad, Ingrid Lovise; Peddis, Davide; Sandvig, Ioanna; Sandvig, Axel; Glomm, Wilhelm (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Manganese oxide nanoparticles (MONPs) are capable of time-dependent magnetic resonance imaging contrast switching as well as releasing a surface-bound drug. MONPs give T2/T2* contrast, but dissolve and release T1-active ...
  • La meg bli kjent med min nye kropp.. - Sykepleierens veiledning i forsøk på å redusere engstelser og usikkerhet etter å ha fått anlagt stomi 

   Dobilaite, Selina; Helgesen, Eline Moen (Bachelor thesis, 2020)
   SAMMENDRAG Tittel: La meg bli kjent med min nye kropp.. -Sykepleierens veiledning i forsøk på å redusere engstelser og usikkerhet etter å ha fått anlagt stomi Dato: 02.06.20 Forfattere: Selina Dobilaite Eline Moen ...
  • La meg få være hjemme: hjemmesykepleiers utfordringer med smertelindring til palliative kreftpasienter 

   Johnsen, Eva Therese; Fjalestad, Anna Balch (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Ved langtkommen kreftsykdom oppgir 70-80% av pasientene at de har smerter som trenger behandling. Smerter er en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade. ...
  • Label-set impact on deep learning-based prostate segmentation on MRI 

   Meglic, Jakob; Sunoqrot, Mohammed R. S.; Bathen, Tone Frost; Elschot, Mattijs (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Prostate segmentation is an essential step in computer-aided detection and diagnosis systems for prostate cancer. Deep learning (DL)-based methods provide good performance for prostate gland and zones ...
  • Labeling nanoparticles: Dye leakage and altered cellular uptake 

   Snipstad, Sofie; Hak, Sjoerd; Baghirov, Habib; Sulheim, Einar; Mørch, Ýrr Asbjørg; Lelu, Sylvie; von Haartman, Eva; Bäck, Marcus; Nilsson, Peter R; Klymchenko, Andrey S; Davies, Ruth Catharina de Lange; Åslund, Andreas (Journal article, 2016)
   In vitro and in vivo behavior of nanoparticles (NPs) is often studied by tracing the NPs with fluorescent dyes. This requires stable incorporation of dyes within the NPs, as dye leakage may give a wrong interpretation of ...
  • Labelling of olfactory ensheathing cells with micron-sized particles of iron oxide and detection by MRI 

   Sandvig, Ioanna; Hoang, Linh; Sardella, Thomas CP; Barnett, SC; Brekken, Christian; Tvedt, Kåre; Berry, Martin; Haraldseth, Olav; Sandvig, Axel; Thuen, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A crucial issue in transplant‐mediated repair of the damaged central nervous system (CNS) is serial non‐invasive imaging of the transplanted cells, which has led to interest in the application of magnetic resonance imaging ...
  • Labor Induction with Orally Administrated Misoprostol: A Retrospective Cohort Study 

   Wallstrom, Tove; Järnbert-Pettersson, Hans; Stenson, David; Akerud, Helena; Darj, Elisabeth; Gemzell-Danielsson, Kristina; Wiberg-Itzel, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Introduction. One great challenge in obstetric care is labor inductions. Misoprostol has advantages in being cheap and stable at room temperature and available in resource-poor settings. Material and Methods. Retrospective ...
  • Labor-force participation and working patterns among women and men who have survived cancer: A descriptive 9-year longitudinal cohort study 

   Brusletto, Birgit; Nielsen, Roy A; Engan, Harald; Oldervoll, Line Merethe; Ihlebæk, Camilla; Mjøsund, Nina Helen; Torp, Steffen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aims: Our aim was to investigate labor-force participation, working hours, job changes, and education over 9 years among persons who have survived more than 10 years after cancer, and compare it to controls. Methods: ...