• Analyse av produksjon og økonomi fra et privat solcelleanlegg i Innlandet. 

      Bruarøy, Ingrid Johanne R.; Yksnøy, Nikolai Sandvik (Bachelor thesis, 2020)
      I bacheloroppgaven er det lagd en analyse av anlegget ved innsamling og systematisering av data for strøm fra vekselretter og smart måler(AMS) fra solcelleanlegget på Biri. Måleperioden var mellom 01.04.2019 og 31.03.2020. ...