• Evaluation of flexibility in distribution grid 

      Yankouskil, Ilya (Master thesis, 2022)
      Flexibilitet av distribusjon system er truet av økende mengde av Distributerte Fornybare Resurser og Elbiler. Hovedomål av denne oppgaven er å analysere påvirkning av opplading av elbiler på distribusjon system.