• Sensorless Control of Six-Phase Permanent Magnet Synchronous Machines 

      Uosef, Abdallah Ammar Hoseny (Master thesis, 2023)
      Denne avhandlingen foreslår en grundig studie av kryskoblingseffekten mellom d- og -q-aksene for seksfasede IPMSM-er (interiør permanente magnet-synkronmaskiner), og bruker denne studien til å utvikle en sanntids-FPGA-basert ...