• Fornybare energiløsninger i Antarktis 

      Gammelsæter, Marte (Master thesis, 2008)
      Denne rapporten undersøker muligheten for å introdusere fornybar energiproduksjon i det autonome energisystemet på forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Per i dag er stasjonen forsynt med energi fra en dieselgenerator. ...