• Virkningsgradsmåling av en høyttrykks Francis turbin 

      Høydal, Arild (Master thesis, 2011)
      19. mai ble det utført virkningsgradsm°alinger av Norconsult AS ved Nore I Kraftverk i Buskerud. På denne målingen var Stud. Techn. Arild Høydal medvirkende, og utførte samtidig egne målinger av energifordelingen i avløpet ...