• Feilanalyse av transformator i vindturbiner 

      Brendskag, Karl Edvard; Moan, Magnus F.; Rafuna, Albertin; Usland, Anders (Bachelor thesis, 2023)
      Transformatoren er en viktig komponent i en vindturbin, og en av komponentene som blir mest belastet. Feilraten for disse har vært betydelig høyere sammenlignet med konvensjonelle distribusjonstransformatorer. Derfor er ...