• Kraftsystemanalyse Vesle Kjela Kraftverk 

      Rabbe, Åsmund (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgaven tar for seg stasjonære og dynamiske beregninger ved tilkobling av distribuert produksjon i 22kV nettet til Vest Telemark Kraftlag. Det er tidligere gjennomført en vurdering av økonomisk lønsomhet av kraftverket ...