• Condition Monitoring of Power Transformers in Digital Substations 

      Raanaa, Lars Ivar Ulvestad (Master thesis, 2020)
      Aldring av krafttransformatorer i kraftsystemet øker behovet for vedlikehold og reinvesteringer. Det er i dag en mangel på tilstrekkelige data- og analysesystemer for estimering av tilstand og restlevetid av krafttransformatorer. ...