• Tofase varmeovergang og strømningsfordeling i prosessteknisk utstyr 

      Olimstad, Øyvind Qvarsten (Master thesis, 2007)
      Sammendrag del 1: Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU har inngått et samarbeid med industrien for å utvikle et fordamperkjølerkonsept til smelteovnskjøling. Dette konseptet anvender boblekoking av et høytemperatur ...