• A Shorterm assessment of flexibility analyzing different levels of VRES deployment in a Unit Commitment model 

   Villanueva Revenga, Rodrigo (Master thesis, 2019)
   Flexibility has become an important property of the electric power systems and currently plays a crucial role in delivering efficient balancing to supply-demand operations. The rise of an environmental concern from governments ...
  • Analyse av utstyr og isolasjonsnivå i spolejordet nett 

   Nessa, Stian; Lodgaard, Esten; Foldnes, Benedicte-Elise; Simensen, Jostein (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne avhandlingen er å få en oversikt over- og analysere ulike normer og forskrifter som omhandler utstyr og isolasjonsnivå i norske spolejordet nett. Resultatet av avhandlingen vil bli brukt til å komme med ...
  • Analysis and Implementation of Energy Management System on Concept Design of Gløshaugen Microgrid 

   Mujtaba, Syed Mohammad (Master thesis, 2020)
   Distributed Energy Sources (DERs) have been the focus of the modern power industry as they are proven to be a more efficient and reliable source of energy supply. Renewable Energy Sources (RES) and other DERs are integrated ...
  • Assessment of cyber-security and communication protocols in smart grid 

   Skagemo, Jørgen André (Master thesis, 2023)
   Lenge har strømnettet hovedsakelig basert seg på de samme fysiske komponentene, men med økte forbruk og nye utfordringer har nettet blir nødt til å utvikle seg. For å kunne møte etterspørsel, samsvare med klima mål og ...
  • Assessment of flexibility in different ancillary services for the power system 

   Sæle, Hanne; Morch, Andrei Z; Degefa, Merkebu Zenebe; Oleinikova, Irina (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   To handle the changing power system and enable the energy transformation, several actions are needed, where the increase of digitalization, automation and more substantial production variability implies a need for flexibility. ...
  • Cost-Benefit Analysis of Battery Energy Storage in Electric Power Grids: Research and Practices 

   Sperstad, Iver Bakken; Istad, Maren Kristine; Sæle, Hanne; Korpås, Magnus; Oleinikova, Irina; Hänninen, Seppo; Motta, Sergio; Panagiotou, Konstantina; Papadimitriou, Christina; Efthymiou, Venizelos; Træholt, Chresten; Marinelli, Mattia (Chapter, 2020)
   This paper provides an overview of methods for including Battery Energy Storage Systems (BESS) into electric power grid planning. The general approach to grid planning is the same with and without BESS, but when BESS is ...
  • Cyber-Security Assessment of Power System Digital Components in the Conditions of Hostilities 

   Mishchenko, Denys; Oleinikova, Irina; Ivanko, Dmytro (Chapter, 2023)
   Emergencies, including hostilities, create additional cyber-physical security (CPS) challenges for the operation of digital power system components. This paper showcases the main problems faced by one of the components of ...
  • Earth Fault Location in Non-Radial Resonant Grounded Networks – Theory, analysis and methods 

   Treider, Thomas (Doctoral theses at NTNU;2024:59, Doctoral thesis, 2024)
   A common grounding scheme for medium voltage distribution networks and high voltage sub-transmission networks is the resonance grounding scheme. Resonant grounded networks have few interruptions and a high quality of supply, ...
  • Energy Management Modelling Under Real-time Approach 

   Oleinikova, Irina; Mutule, Anna; Zikmanis, Ivars; Grebesh, Ervins (Chapter, 2019)
   The paper describes modelling, design and testing of the developed Energy Management Strategy (EMS) system simulation model. The project was carried out by NTNU and IPE contributing to CloudGrid, with the aim to develop a ...
  • EV Fast Charging Station Potential for Defence Service Provision 

   Øyen, Tom Erik (Master thesis, 2022)
   EU har et satt mål om å bli klimanøytrale innen 2050 som en sentral del av European Green Deal-forpliktelsen. Tiltak som er gjort for å nå dette målet kan allerede sees i det elektriske kraftsystemet, hvor en økende andel ...
  • Evaluation of flexibility in distribution grid 

   Yankouskil, Ilya (Master thesis, 2022)
   Flexibilitet av distribusjon system er truet av økende mengde av Distributerte Fornybare Resurser og Elbiler. Hovedomål av denne oppgaven er å analysere påvirkning av opplading av elbiler på distribusjon system.
  • Flexibility assessment in a Distribution Grid 

   Oleinikova, Irina (Master thesis, 2022)
   Elektrifisering foregår innenfor alle baner av samfunnet, samtidig som at det ropes etter variabel fornybar energi, som med fremgangen av distribuerte energiressurser, lager store utfordringer for det moderne kraftsystemet. ...
  • Flexibility Assessment Through Local Energy Consumer 

   Oleinikova, Irina; Mutule, Anna (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The paper describes modelling experience in flexibility assessment for local energy consumer. Energy Management System strategies were carried out in order to facilitate pricebased demand response for future implementation ...
  • Flexibility Benefits for Power System Resilience 

   Hillberg, Emil; Oleinikova, Irina; Iliceto, Antonio (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As cheap and affordable variable Renewable Energy Sources (vRES), such as wind farms and photovoltaics, are foreseen to dominate the future energy mix, the abundance of green electricity will allow the replacement of fossil ...
  • Flexibility needs in the future power system 

   Hillberg, Emil; Zegers, Antony; Herndler, Barbara; Wong, Steven; Pompee, Jean; Bourmaud, Jean-Yves; Lehnhoff, Sebastian; Migliavacca, Gianluigi; Uhlen, Kjetil; Oleinikova, Irina; Pihl, Hjalmar; Norstrom, Markus; Persson, Mattias; Rossi, Joni; Beccuti, Giovanni (Research report, 2019)
  • Flexibility Solutions in Distribution Networks. Case Study Utsira. 

   Grøttås, Anders; Teigen Nestås, Annvor (Master thesis, 2021)
   Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del ...
  • Flexibility Solutions in Distribution Networks. Case Study Utsira 

   Grøttås, Anders; Nestås, Annvor Teigen (Master thesis, 2021)
   Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del ...
  • Hybrid AC/DC-OPF ADMM model for TSO coordination with multiple DSOs in Flexibility Market 

   Ivanko, Dmytro; Vågane, Ine Solsvik; Hashemipour, Seyed Naser; Oleinikova, Irina; Crespo del Granado, Pedro Andres; Farahmand, Hossein (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Unlocking potential from flexibility assets is an effective way to address power grid challenges. Proper coordination between transmission and distribution system operators (TSO and DSOs) is key to achieving this goal. ...
  • The impact of Flow-Based Market Coupling on the Nordic region 

   Bø, Andreas Hovde; Kallset, Vegard Viken; Oleinikova, Irina; Farahmand, Hossein; Refsnæs, Karl Ludvig (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The primary objective of capacity calculation is to reflect physical transmission limits in the power grid into limits on commercial trades at the electricity markets. The Nordic capacity calculation methodology is currently ...
  • Improving automatic reclosing logic "Kongik-Jord" in compensated systems 

   Bremnes, Lars Thaulow; Bøe, Magnus Alexander; Eik, Ruben; Thomassen, Magnus Aune (Bachelor thesis, 2020)
   På grunn av den økende etterspørselen etter elektrisk energi blir det stadig viktigere at kraftnettet er stabilt og driftssikkert. For å holde kraftnettet driftssikkert må alle innretninger fungere optimalt. En av disse ...