• Kompressorytelsens innvirkning på kapasitet og energiforbruk 

      Rotevatn, Sverke Mogstad (Master thesis, 2011)
      Kollsnes gassbehandlingsanlegg spiller en nøkkelrolle i norsk gasseksport. Fra Kollsnes blir det hver dag sendt mengder gass til Europa. En stadig økende og mer krevende gassproduksjon på norsk sokkel stiller stadig høyere ...