• Børsteslitasje i vannkraftgeneratorer 

      Ohma, Håvar Forsell (Master thesis, 2007)
      Diplomoppgaven er en gjennomgang av laboratorieundersøkelser foretatt i løpet av første halvår 2007 knyttet til børsteslitasje i vannkraftgeneratorer. Det er varierende hvorvidt børsteslitasje oppleves som et problem i ...