• Elektroteknisk prosjektering av veitunneler 

      Binekas, Dovydas; Madshus, Julian Martin; Smith, Elias (Bachelor thesis, 2023)
      I denne oppgaven ble det gjennomført en helhetlig prosjektering av en toløps veitunnel med fartsgrense 110km/t, lengde 1500m, årsdøgntrafikk (ÅDT) på 12000 kjøretøy og tunnelprofil T9,5. Dette ble gjort for å finne gode ...