• Intelligent Frequency Support for Offshore Wind 

      Madsen, Øyvind Kvalheim (Master thesis, 2023)
      Med den økende etterspørselen etter fornybare energikilder, blir vind energi mer og mer utnyttet i moderne energinett, og som et resultat kreves det at vindturbiner m˚a bidra til frekvensstøtte. Vind turbiner i en vindpark ...